Terminy najbliższych szkoleń organizowanych przez WORD w Lublinie

2020-02-20

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

  04 - 05.06.2020 r.   godz. 8.00 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

28.05.2020 r.    godz. 14.00 - 18.30

UWAGA: WSZYSTKIE szkolenia odbywają się w ODTJ WORD w Lublinie ul. Hutnicza 3.

Ze względu na zmianę miejsca kursów prosimy o kontakt telefoniczny:  81 748 46 57
Informacje tel.:  81 748 46 57, 81 746 84 01,  
81 746 84 02

 

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

- 29.05.2020 r.   godz. 8.00
Szczegółowe informacje i zapisy: Centrum Szkolenia i Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie,  tel.: 81 748 46 57, 81 746 84 01.

Specjalistyczne przeszkolenie dla nauczycieli

- szkolenie odbędzie się w siedzibie WORD Lublin, ul. Hutnicza 3, sala 115.
xx.xx.2020 r.,  godz. 8.00 - 13.00

Pobierz druk wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie

Numer konta bankowego dla opłat za kursy i szkolenia: 12 1050 1953 1000 0023 2722 4537