Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej word.lublin.pl.

• Data publikacji strony internetowej: 2022-03-02
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-02

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Niedostępne elementy i treści

• W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.
• Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-02 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-02 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Sekretariatu WORD, mailowo – word@word.lublin.pl lub telefonicznie – 81 748 46 40.

W zgłoszeniu podaj:

• swoje imię i nazwisko,
• swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
• dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
• opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin

1. Do posesji prowadzi 1 wejście od ulicy Hutniczej przez furtkę obok bramy wjazdowej ze szlabanami. Aby wejść do budynku należy przejść około 30m prosto, a następnie ok 15 m w prawą stronę. Wejście jest na parterze z dużymi podwójnymi drzwiami otwierającymi się na boki automatycznie, bez progów.

2. Przez wejście wchodzi się do Sali obsługi wraz z poczekalnią. Na wprost wejścia znajdują się okienka do obsługi interesantów. Po prawej stronie od okienek znajduje się wejście do Sali egzaminów teoretycznych.

3. Na parterze na prawo od sali egzaminacyjnej znajdują się ubikacje w tym dla osób z niepełnosprawnościami, do których kierują widoczne znaki zamieszczone na ścianach.

4. Naprzeciwko ubikacji znajduje się pokój Koordynatorów.

5. Korytarze prowadzące do wszystkich pomieszczeń na parterze są szerokie i nie zawierają żadnych barier. Można swobodnie poruszać się po nich na wózku.

6. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń na 1 piętrze gdzie znajdują się pokoje biurowe pracowników administracyjnych prowadzą schody, które nie są wyposażone w urządzenie umożliwiające samodzielny wjazd osobie na wózku. W budynku nie ma windy. Jeżeli taka osoba ma potrzebę załatwienia sprawy z pracownikiem 1 piętra, może poinformować o tym pracownika z okienka Biura Obsługi. Wtedy według życzenia petenta zorganizowana zostanie pomoc we wniesieniu na 1 piętro lub pracownik WORD zejdzie na parter i spotka się z petentem w pomieszczeniu sąsiadującym z Salą Obsługi do którego jest swobodny dostęp bez barier.

7. Przed posesją WORD w Lublinie wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Ośrodek Terenowy w Puławach, ul. Składowa 6D, 24-100 Puławy

1. Do posesji prowadzi 1 wejście od ulicy Składowej przez furtkę obok bramy wjazdowej ze szlabanami. Wejście do budynku znajduje się na wprost wejścia na posesję. Wejście jest na parterze z dużymi drzwiami, bez progów. Budynek w całości jest parterowy.

2. Przez wejście wchodzi się do Sali obsługi wraz z poczekalnią. Na wprost wejścia znajduje się okienko do obsługi interesantów. Na lewo od wejścia głównego znajduje się wejście do Sali egzaminów teoretycznych.

3. Ubikacje, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, znajduję się na końcu korytarza po lewej stronie od wejścia do budynku. Prowadzą do nich widoczne oznakowania zamieszczone na ścianach.

4. Korytarze prowadzące do wszystkich pomieszczeń na parterze są szerokie i nie zawierają żadnych barier. Można swobodnie poruszać się po nich na wózku.

5. Na długoście niemal całej ulicy Składowej, w tym przed budynkiem, znajdują się miejsca parkingowe.

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Ośrodek Terenowy w Kraśniku, ul. Urzędowska 551, 23-204 Kraśnik

1. Do posesji prowadzi 1 wejście widoczne od strony ulicy Urzędowskiej. Wchodzi się przez furtkę przez parking sąsiadującej galerii Londyn. Wejście do budynku znajduje się na prawo od wejścia na posesję. Wejście jest na parterze z dużymi drzwiami, bez progów. Budynek w całości jest parterowy.

2. Przez wejście wchodzi się do Sali obsługi wraz z poczekalnią. Na lewo od wejścia znajduje się okienko do obsługi interesantów. Na prawo od wejścia głównego znajduje się wejście do Sali egzaminów teoretycznych.

3. Ubikacje, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, znajduję się na końcu korytarza na wprost od wejścia do budynku. Prowadzą do nich widoczne oznakowania zamieszczone na ścianach.

4. Korytarze prowadzące do wszystkich pomieszczeń na parterze są szerokie i nie zawierają żadnych barier. Można swobodnie poruszać się po nich na wózku.

5. Obok wejścia budynku, znajdują się miejsca parkingowe.

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Aplikacje mobilne

Nie posiadamy aplikacji mobilnych

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

• zmiana wielkości czcionki

• zmiana kontrastu

 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Materiały filmowe umieszczone na tej stronie posiadają możliwość włączenia napisów. Nie są tłumaczone na język migowy.

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo, cześć z nich umieszczamy ponownie na tej stronie internetowej.