Opłaty za szkolenia

Numer konta bankowego dla opłat za kursy i szkolenia: 12 1050 1953 1000 0023 2722 4537

Informacje i zapisy: tel. 81 74 84 657, 81 74 68 401, 81 74 68 402

 

SZKOLENIA RÓŻNE Cena brutto:
W zakresie kierowania ruchem drogowym 300,00 zł
Dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 950,00 zł
Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii 500,00 zł

 

SZKOLENIE KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY Cena brutto:
Kwalifikacja wstępna:
- metoda e-learning
5.300,00 zł
4.900,00 zł
Kwalifikacja wstępna przyspieszona 2.900,00 zł
Kwalifikacja uzupełniająca: 1.600,00 zł
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona 900,00 zł
Szkolenie okresowe: 490,00 zł

 

DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE ADR Cena brutto:
Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych poszczególnych klas z wyłączeniem klas 1 i 7 450,00 zł
Kurs specjalistyczny poszczególnych klas z wyłączeniem klas 1 i 7 w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach 350,00 zł
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 300,00 zł
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 250,00 zł
Kurs podstawowym okresowym w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych poszczególnych klas z wyłączeniem klas 1 i 7 300,00 zł
Kurs specjalistyczny okresowy poszczególnych klas z wyłączeniem klas 1 i 7 w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach 250,00 zł

 

DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I DLA EGZAMINATORÓW Cena brutto:
Kurs podstawowy dla kandydatów na egzaminatorów kat. B  4.000,00 zł
Dodatkowa kategoria w kursie podstawowym:
- za każdą kategorię
1400,00 zł
Dodatkowa kategoria dla osób posiadających uprawnienia egzaminatora i rozszerzających uprawnienia:
- za kategorię A
- za kategorię C/D

1600,00 zł
1700,00 zł