Egzamin teoretyczny

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających tożsamość (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. §12. pkt 1 - Dz.U. 2019 poz. 1206):

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w sali oznaczonej informacją "Sala egzaminacyjna" przy użyciu komputerowych urządzeń egzaminacyjnych dla każdej osoby egzaminowanej i trwa 25 minut. Egzamin polega na wskazaniu (poprzez wciśnięcie lewego przycisku myszki) w czasie rzeczywistym prawidłowej odpowiedzi na wybrane losowo, przez system teleinformatyczny komputera pytania.

Prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna. Na pytania od 1 - 20 odpowiadamy, poprzez naciśnięcie przycisków "TAK" lub "NIE". Natomiast na pytania od 21 do 32 odpowiadamy, poprzez naciśnięcie przycisków A, B lub C.

Na pytania od nr 1 - 20 przewidziano 20 sekund czasu na zapoznanie się z pytaniem i 15 sekund czasu na udzielenie odpowiedzi. W pytaniach od nr 21 - 32 na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi, przewidziano 50 sekund.

Poziom trudności zadań oceniany jest w skali od 1 do 3 punktów.

Udzielone odpowiedzi można poprawiać w ramach przewidzianego limitu czasu. Przejście do kolejnego pytania dokonywane jest samoczynnie po upływie czasu przeznaczonego na odpowiedź lub poprzez wciśnięcie przycisku "Następne pytanie". Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.
Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 74. Minimalna ilość punktów, konieczna do zaliczenia egzaminu, wynosi 68. Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie na ekranie pojawia się wynik egzaminu.

Pytania będą odzwierciedlać sytuacje, z jakimi kierowcy mogą się spotkać w codziennym ruchu drogowym.

Od 11 maja 2015 r. obowiązuje nowa baza pytań stosowana podczas teoretycznych egzaminów państwowych na prawo jazdy, zatwierdzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.  Można ją obejrzeć na stronie: Ministerstwa Infrastruktury

Egzamin praktyczny

Trwają prace aktualizacyjne...