Statystyki

Statystyka zdawalności WORD w Lublinie za 2021 r.

Statystyka zdawalności OT w Puławach za 2021 r.

Statystyka zdawalności OT w Kraśniku za 2021 r.

Statystyka zdawalności WORD w Lublinie za 2020 r.

Statystyka zdawalności OT w Puławach za 2020 r.

Statystyka zdawalności OT w Kraśniku za 2020 r.

Statystyka zdawalności OSK za 2020 r.

Statystyka zdawalności WORD w Lublinie za 2019 r.

Statystyka zdawalności OT w Puławach za 2019 r.

Statystyka zdawalności OT w Kraśniku za 2019 r.

Statystyka zdawalności OSK za 2019 r.

Statystyka zdawalności WORD w Lublinie za 2018 r.   

                        Statystyki zdawalności ME w Puławach za 2018 r.

Statystyka zdawalności OSK za 2018 r.

Statystyka zdawalności WORD w Lublinie za 2017 r.   

                        Statystyki zdawalności ME w Puławach za 2017 r.

Statystyki zdawalności OSK za 2017 r.                 

Statystyka zdawalności WORD w Lublinie za 2016 r.
   

                        Statystyki zdawalności ME w Puławach za 2016 r.

Statystyki zdawalności OSK za 2016 r.              

Statystyka zdawalności WORD w Lublinie za 2015 r.

Statystyki zdawalności ME w Puławach za 2015 r.


Statystyki zdawalności OSK za 2015 r.

Statystyka zdawalności WORD w Lublinie za 2014 r.

Statystyka zdawalności ME w Puławach za 2014 r.

Statystyki zdawalności OSK za 2014 r.