Opłaty za egzaminy

Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od dnia 16 marca 2023 r.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLV/683/2023 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 lutego 2023 r.

Numer konta bankowego dla opłat za egzamin: 57 1050 1953 1000 0023 2722 4503

W przypadku osób zapisujących się za pomocą formularza on-line prosimy o dokonywanie opłat  na konto:

33 1050 1953 1000 0023 5404 2331

Informujemy, że powyższe numery kont obowiązują również osoby zapisujące się na egzamin w Puławach i Kraśniku. Opłat w oddziale terenowym w Puławach i Kraśniku można dokonać na miejscu tylko za pomocą karty płatniczej.

 

Opłata za sprawdzenie kwalifikacji teoretycznych i praktycznych kandydatów na kierowców i kierowców:

 

Kategorie praw jazdy Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny RAZEM
AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T 50,00 zł 200,00 zł 250,00 zł
B96   200,00 zł 200,00 zł
C, D 50,00 zł 250,00 zł 300,00 zł
B+E   250,00 zł 250,00 zł
C+E, C1+E, D+E, D1+E   250,00 zł 250,00 zł

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się przystosowanym do schorzenia pojazdem tych osób opłata jest zniesiona.