Opłaty za egzaminy

Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od dnia 19 stycznia 2013 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2014 r. poz. 974).

Numer konta bankowego dla opłat za egzamin: 57 1050 1953 1000 0023 2722 4503

W przypadku osób zapisujących się za pomocą formularza on-line prosimy o dokonywanie opłat  na konto:

33 1050 1953 1000 0023 5404 2331

Informujemy, że powyższe numery kont obowiązują również osoby zapisujące się na egzamin w Puławach. Opłaty w oddziale terenowym w Puławach można dokonać na miejscu, tylko za pomocą karty płatniczej.

Opłata za sprawdzenie kwalifikacji teoretycznych i praktycznych kandydatów na kierowców i kierowców:

Kategorie praw jazdy Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny RAZEM
AM 30,00 140,00 170,00
A, A1, A2 30,00 180,00 210,00
B 30,00 140,00 170,00
B1, C1, D1, T 30,00 170,00 200,00
C, D 30,00 200,00 230,00
B+E   200,00 200,00
C+E, C1+E, D+E, D1+E   245,00 245,00

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.