Dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 488).

Wymagania wobec kandydatów:

Czas trwania szkolenia: 6 godzin

Cena za w/w szkolenie wynosi 330,00 zł

Po odbyciu takiego szkolenia zostanie zdjęte 6 pkt. karnych.

Zapisy: 81 74 84 657, 81 74 68 401, 81 74 68 402

Uwaga!

Szkolenie takie można odbyć dwa razy w roku, co pół roku.