Dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

ZAPISY NA SZKOLENIA

tel. 81 74 84 65781 74 68 401

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328, z 2022 r. poz. 1002 i 1715 oraz z 2023 r. poz. 1123, 1234 i 1723),
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 1897).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zredukowanie 6 otrzymanych punktów karnych osobie wpisanej do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Wymagania wobec kandydatów

Czas trwania szkolenia

1 dzień (8 godzin wykładów, ćwiczenia praktyczne).

Miejsce szkolenia

Szkolenia odbywać się będą w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie, ul Antoniny Grygowej 32.

Cena za szkolenie

Cena za szkolenie wynosi 950,00 zł.

Opłata za szkolenie

Opłatę należy wnieść na nr konta: 12 1050 1953 1000 0023 2722 4537 lub w Biurze Obsługi Klienta Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy WODR w Lublinie przed przystąpieniem do szkolenia (płatność tylko kartą).

 

Brak wniesionej opłaty uniemożliwi uczestnictwo w szkoleniu.

 

Po odbyciu takiego szkolenia zostanie zdjęte

6 pkt. karnych

 

ZAPISY NA SZKOLENIA

 tel. 81 74 84 657, 81 74 68 401

 

Program szkolenia