Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

1.    Podstawy prawne:

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm. ? dal. Prd);
2) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.);
3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2013 r. poz. 9 ze zm.);
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U. 2022 poz. 1505).

2.    Czasokres szkolenia:    16 godz.  ( 2 dni po 8 godz.)

3.    Opłata za szkolenie:    500 zł - cena obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r. - art. 100 ust.1 i 6 ustawy w zw. z § 3 rozp. (cena urzędowa) 

 

Zapisy na kurs

81 74 84 657, 81 74 68 401, 81 74 68 402