Dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 169).
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 619).

Rodzaje kursów:

Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia:

Wysokość opłaty za w/w kursy wynosi:

Wymagania dla kandydatów do odbycia w/w kursów:

Więcej informacji pod numerem telefonu 

81 74 84 657, 81 74 68 401, 81 74 68 402