Specjalistyczne przeszkolenie dla nauczycieli

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie organizuje jednodniowe specjalistyczne przeszkolenie dla nauczycieli  - na podstawie art. 65 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U.  poz. 512). Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, który określa formę części teoretycznej oraz czas trwania części teoretycznej i części praktycznej egzaminu) będą sprawdzać niezbędne umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową. Odbycie w/w szkolenia stanowi podstawę do możliwości przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową przez nauczycieli.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny – czas trwania szkolenia 6 godzin.
Po ukończeniu szkolenia, nauczyciel otrzyma stosowne zaświadczenie.

Program specjalistycznego przeszkolenia dla nauczycieli  sprawdzających niezbędne umiejętności osób ubiegających się o kartę rowerową.

  Tematyka zajęć Ilość godz.
godziny zajęć
I Akty prawne regulujące szkolenie, egzaminowanie i wydawanie karty rowerowej. 1 godz.
8:00-8:45
II Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego,
ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących rowerzystów i pieszych.
Analiza przyczyn wypadków drogowych z udziałem dzieci i rowerzystów.
2 godz.
8:50-10:25
III Przygotowanie i określenie formy egzaminu w części teoretycznej i praktycznej oraz czas trwania egzaminu. 2 godz.
10:30-12:05
IV Prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu na kartę rowerową. 1 godz.
12:10-12:55

W związku z sytuacją pandemiczną szkolenie odbywać się będzie ONLINE.
Godziny zajęć mogą ulec zmianie i będą podawane podczas naboru.

 

Pobierz druk wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie

Pobierz plik - Lista uczestników