Czas oczekiwania na egzamin

Kategorie egzaminów na prawo jazdy

Czas oczekiwania

Kategoria A, A1, A2, AM 3,5 tygodnia
Kategoria B 3 dni
Kategoria B+E 2 tygodnie
Kategoria C 3 dni
Kategoria C+E 3 tygodnie
Kategoria D 1 tydzień
Kategoria T 3,5 tygodnia
Tylko egzamin teoretyczny dla wszystkich kategorii 3 dni

  

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizacja:  30.05.2023 r.

Przypominamy o formie zapisu na egzamin przez internet.

Istnieje możliwość wyznaczenia wcześniejszego terminu egzaminu w przypadku rezygnacji innych osób.