Czas oczekiwania na egzamin

Kategoria A, A1, A2, AM - brak terminów w 2020 r. --------
Kategoria B 4,5 tygodnia
Kategoria BE 3 tygodnie
Kategoria C 2 tygodnie
Kategoria CE 2 tygodnie
Kategoria D 1 tydzień
Kategoria T 1,5 tygodnia
Tylko egzamin teoretyczny dla wszystkich kategorii 4 dni

aktualizacja:  26.10.2020 r.

Przypominamy o formie zapisu na egzamin przez internet.
Istnieje możliwość wyznaczenia wcześniejszego terminu egzaminu w przypadku rezygnacji innych osób.