Czas oczekiwania na egzamin

Kategorie egzaminów na prawo jazdy

Czas oczekiwania

Kategoria A, A1, A2, AM 2 tygodnie
Kategoria B 3 tygodnie
Kategoria B+E 1 tydzień
Kategoria C 2 tygodnie
Kategoria C+E 2 tygodnie
Kategoria D 2 tygodnie
Kategoria T 3 tygodnie
Tylko egzamin teoretyczny dla wszystkich kategorii 7 dni

  

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizacja:  17.07.2024 r.

Przypominamy o formie zapisu na egzamin przez internet.

Istnieje możliwość wyznaczenia wcześniejszego terminu egzaminu w przypadku rezygnacji innych osób.