25 lecie WORD

2023-09-19

tUTUŁ_POST1

 

Jubileusz 25-lecia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie został utworzony w roku 1998 Zarządzeniem nr 72 Wojewody Lubelskiego Krzysztofa Michalskiego z dnia 7 maja 1998 roku. Swoją działalność rozpoczął 1 czerwca 1998 roku przy ulicy Wojciechowskiej w Lublinie. Warunki które tam panowały nie nadawały się do prowadzenia tego typu instytucji i od września Dyrektor Dariusz Podstawka przeniósł nas do obecnej siedziby przy ul Hutniczej 3.

Od tego czasu Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie zarządzali kolejni dyrektorzy:

WORD w Lublinie jest największym ośrodkiem w województwie lubelskim. W czerwcu 1998 roku rozpoczęło pracę 20 osób jako kadra administracyjno – techniczna. W tym czasie egzaminatorzy zatrudnieni byli u wojewody, a dołączyli do WORD od listopada 1998 roku. Obecnie zatrudnionych jest 58 osób w tym 27 egzaminatorów.

W całym 25-leciu działalności przeprowadziliśmy ponad 600 tysięcy egzaminów teoretycznych i ponad 1 100 tysięcy praktycznych. 

Główna siedziba WORD w Lublinie mieści się w Lublinie przy ul Hutniczej 3. Oddział Terenowy w Puławach powstał 2014 roku i mieści się przy ulicy Składowej 6D. Oddział Terenowy w Kraśniku powstał w 2019 roku i mieści się przy ulicy Urzędowskiej 551. W Oddziałach Terenowych odbywają się egzaminy na kategorię A i B prawa jazdy. W 2014 roku powstał także Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy, który mieści się przy ulicy Antoniny Grygowej 32 w Lublinie. Odbywają się w nim kursy i szkolenia dla:

Jesteśmy w stanie wyszkolić każdego niezależnie od płci i wieku, niezależnie na jaką kategorię.

Obecnie w WORD w Lublinie, od początku swojej działalności, pracuje nadal 8 osób, które swoją drogę życiową związały z WORD-em. 

Współpracujemy z wieloma instytucjami. Wspólnie z Wojewódzką Radą BRD propagujemy bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jako jedyni w Polsce, we współpracy z Moto-Sekcją, organizujemy bezpłatne jazdy motocyklowe, które odbywają się w ODTJ WORD Lublin. Nowością jest szkolenie z jazdy w ruchu drogowym, zielony listek, czyli samochód egzaminacyjny, którym wyjeżdżamy do ruchu drogowego z osobami, które posiadają prawo jazdy a nie czują się pewnie za kierownicą. Przynajmniej dwa razy w roku organizujemy bezpłatne wydarzenia z bezpiecznej jazdy dla mieszkańców naszego regionu w ODTJ WORD Lublin. Zakup symulatorów był strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu zakupowi zwiększamy świadomość kierowców w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym i robimy to w sposób obrazowy. 

Napisaliśmy Wojewódzki Program BRD na lata 2021-2030. Stanowimy dobrze wyszkoloną grupę pracowników. Często instruktor nauki jazdy, instruktor techniki jazdy i egzaminator to jedna osoba. Kształcimy swoje umiejętności aby służyć mieszkańcom naszego regionu przy pełnym zrozumieniu i pomocy Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego - Przewodniczącego WRBRD, Pana Wojewody i Komendanta Wojewódzkiego Policji - Wiceprzewodniczących WRBRD.

25 lat to okazja do chwalenia się tym co było i co jest, ale także okazja do podziękowań wyróżnień i gratulacji.

W dniu 11 września 2023 roku w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie odbyła się uroczystość 25-lecia powstania ośrodka. Patronatem jubileusz objęli Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski. Partnerem był Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie, reprezentowany przez Dyrektora Panią Magdalenę Filipek – Sobczak. 

Wśród licznie przybyłych gości byli m.in. Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka, Poseł na Sejm RP Pan Sylwester Tułajew, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Zbigniew Wojciechowski,  Wiceprezydent Miasta Lublin Pan Artur Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji Pan Artur Bielecki i wielu innych.

Gospodarzem uroczystości była Pani Renata Bielecka Dyrektor Ośrodka. Po przywitaniu gości zaprezentowany został rys historyczny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie.

Rys_Bielecka

 

List gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odczytała Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Pani Magdalena Filipek-Sobczak.

List_morawiecki

 

Następnie głos zabrał Patron jubileuszu 25 - lecia Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka.

Lech_sprawka

 

List w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego przeczytał Wicemarszałek Pan Zbigniew Wojciechowski wraz z Radną Sejmiku Województwa Panią Anną Baluch.

ABaluch_ZWojciechowski

 

Po odczytaniu listu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie został uhonorowany Dyplomem Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego.

Wręczenie_Dyplom_uznania_UMWL

Dyplom_uznania_UMWL

 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia wręczał Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka wraz z Posłem na Sejm RP Panem Sylwestrem Tułajewem.

Srebrnym Krzyżem Zasługi
za zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego została odznaczona 

Pani Renata Bielecka

Medalem Złotym za Długolenią Służbę
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej zostali odznaczeni

Pan Ireneusz Łykus

Pan Jan Wojtaszek

Medalem Srebrnym za Długolenią Służbę
został odznaczony

Pan Rafał Lis

Medalem Brązowym za Długolenią Służbę
zostali odznaczeni

Pan Łukasz Kieres

Pan Łukasz Muca

 Medale

 

Przemowa Posła na Sejm RP Pana Sylwestra Tułajewa

Tułajew

 

Wręczenie odznaczeń Wojewody Lubelskiego

Dyplom Uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego
z okazji jubileuszu 25-lecia działalności za działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i kształtowanie prawidłowych postaw, tworzenie przestrzeni do organizowania edukacji komunikacyjnej, wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie procesu egzaminowania kandydatów na kierowców, doskonalenie umiejętności osób kierujących pojazdami, wkład w rozwój województwa lubelskiego wyróżnienie otrzymał

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie

Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego
z okazji jubileuszu 25-lecia działalności otrzymali również:

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie
Pani Renata Bielecka

Egzaminatorzy I Stopnia
Pan Ryszard Morawski
Pan Witold Kalisiewicz

Emerytowani pracownicy
Pani Grażyna Grabowska
Pan Kazimierz Kula
Pan Janusz Kurek

DyplomyUznaniaWojewoda

DypUznMedDypUznBiel

 

Wręczenie odznaczeń Zarządu Województwa Lubelskiego

Pamiątkowy Medal Województwa Lubelskiego
Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o wyróżnieniu Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego

Panią Renatę Bielecką

Pana Adriana Kondraszuka

Panią Sylwię Paszkowską

Pana Krzysztofa Ćwiklińskiego

 Pana Jakuba Jankowskiego

 MedaleUMWL

 

Wręczenie odznaczeń Marszałka Województwa Lubelskiego

Dyplom Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego
Marszałek Województwa Lubelskiego przyznał również dyplomy uznania dla ośrodków szkolenia kierowców, które swoją działalność prowadzą ponad 20 lat, za dbałość o wysoką jakość kształcenia kierowców oraz pełną zaangażowania pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym regionie.

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Polski Związek Motorowy OZFG Sp. z o.o. za 75 lat prowadzenia działaności

Wiesław Osior i Marek Osior, Ośrodek Szkolenia Kierowców „OSIOR”
Jerzy Kuta, Ośrodek Szkolenia Kierowców „ALMA”
Artur Zasada, Ośrodek Szkolenia Kierowców „ARTUR ZASADA”
Jarosław Sulej, Grzegorz Sulej, Ośrodek Szkolenia Kierowców „JAROSŁAW SULEJ ”, Ośrodek Szkolenia Kierowców „GRZEGORZ SULEJ”
Kulka S.C. Zdzisław, Maciej, Monika, Urszula, Ośrodek Szkolenia Kierowców „KULKA S.C.”
Mariusz Popko, Ośrodek Szkolenia Kierowców  „EFEKT”
Amelia Jabłońska, Dariusz Jabłoński, Ośrodek Szkolenia Kierowców „PIOTR”
Waldemar Grabiec, Ośrodek Szkolenia Kierowców „GRABIEC” 
Alfred Walczak, Ośrodek Szkolenia Kierowców „ALFRED ”
Wiesław Bebel, Ośrodek Szkolenia Kierowców „BEBEL”
Dariusz Makuła, Ośrodek Szkolenia Kierowców „DARIO”
Ośrodek Szkolenia Kierowców  „PPT PKS LUBLIN S.A.”
Dariusz Kosidło, Ośrodek Szkolenia Kierowców „UNIMEX”
Jerzy Tomaszek, Ośrodek Szkolenia Kierowców „LIDER”
Gerard Osiak, Ośrodek Szkolenia Kierowców  „SOLO ”
Mariusz Szaja, Ośrodek Szkolenia Kierowców PHU „KOMETA”
Eugeniusz Nalepa, Ośrodek Szkolenia Kierowców „PROFIT”
Zbigniew Kozłowicz, Ośrodek Szkolenia Kierowców „PERFEKT”
Grzegorz Gąszczyk, Ośrodek Szkolenia Kierowców „GRZEGORZ GĄSZCZYK”

 

DyplomyOSKUMWL

 

Wręczenie odznaczeń Prezydenta Miasta Lublin

Medal Zasłużony dla Miasta Lublin
Nadany przez Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka dla

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie i dla Pani Renaty Bieleckiej

ZasłużonyWORD

ZasłużonyDyrektor

 

Wręczenie pucharu dla Dyrektora Pani Renaty Bieleckiej w podziękowaniu za wieloletnią współpracę od Społecznego Komitetu Mieszakańców Lublina - Dzielnicy Bronowice

PucharBronowice

 

Wręczenie odznaczeń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie

Statuetka okolicznościowa z okazji 25-lecia WORD w Lublinie
W ramach podziękowań za współpracę i wsparcie WORD w Lublinie przyznano Statuetki okolicznościowe

Panu Lechowi Sprawce Wojewodzie Lubelskiemu
Panu Jarosławowi Stawiarskiemu Marszałkowi Województwa Lubelskiego
Panu Nadinspektorowi Arturowi Bieleckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie
Pani Magdalenie Filipek-Sobczak
Pani Teresie Misiuk Kurator Oświaty w Lublinie
Pani Ewie Płocicy - Poślednik
Panu Mieczysławowi Stasiakowi
Panu Andrzejowi Szyszko
Panu Markowi Kępie
Panu Arturowi Lisowi
Panu Remigiuszowi Małeckiemu
Panu Szymonowi Ładniakowi
Panu Mirosławowi Małeckiemu

 

Statuetki_wpółpraca

 

Statuetka okolicznościowa z okazji 25-lecia WORD w Lublinie
W ramach podziękowań za 25 lat pracy w WORD w Lublinie uhonorowano

Panią Marzenę Górecką
Panią Joannę Laskowską
Pana Witolda Kalisiewicza
Pana Ireneusza Łykusa
Pana Andrzeja Pęcaka
Pana Jacka Ruseckiego
Pana Grzegorza Szczerepę
Panią Renatę Bielecką

Statuetki_25lat

 

Statuetka okolicznościowa z okazji 25-lecia WORD w Lublinie
W kategorii Lider powiatu w ilości przeszkolonych osób

Lider powiatu kraśnickiego

Ośrodek Szkolenia Kierowców UNIMEX
Ośrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO
Ośrodek Szkolenia Kierowców BEBEL
Ośrodek Szkolenia Kierowców PROFIT

Lidek_kraśnicki

 

Lider powiatu lubartowskiego

Ośrodek Szkolenia Kierowców WIESŁAW OSIOR i MAREK OSIOR
Ośrodek Szkolenia Kierowców JAZEK

 

Lider_lubartów_nowy

 

Lider powiatu lubelskiego

Ośrodek Szkolenia Kierowców KRYNIO
Ośrodek Szkolenia Kierowców EWAN

Lider_luvbelski_nowy

 

 

Lider powiatu opolskiego

Ośrodek Szkolenia Kierowców MIŁOSZ HUBERT JAGODZIŃSKI
Ośrodek Szkolenia Kierowców TOMASZ KOCON

 

Lider powiatu puławskiego

Ośrodek Szkolenia Kierowców JAROSŁAW SULEJ i GRZEGORZ SULEJ
Ośrodek Szkolenia Kierowców LIPSKI

Lider_pulawski

 

Lider powiatu ryckiego

Ośrodek Szkolenia Kierowców LIDER
Ośrodek Szkolenia Kierowców KAMILA

Lider_rycki

 

Lider powiatu świdnickiego

Ośrodek Szkolenia Kierowców RAIDER
Ośrodek Szkolenia Kierowców KURS

Lider_świdnicki

 

Lider powiatu miasta Lublin

Ośrodek Szkolenia Kierowców PIOTR
Ośrodek Szkolenia Kierowców EFEKT
Ośrodek Szkolenia Kierowców KULKA
Ośrodek Szkolenia Kierowców iDRIVE
Ośrodek Szkolenia Kierowców RALLY

 

Lider_mLublin_nowy

 

W kategorii Lider Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie w ilości przeszkolonych osób

Ośrodek Szkolenia Kierowców PIOTR
Ośrodek Szkolenia Kierowców EFEKT

 

Lider_WORD

 

W kategorii Lider zdawalności egzaminów na prawo jazdy kategorii A

Ośrodek Szkolenia Kierowców LIPSKI

W kategorii Lider zdawalności egzaminów na prawo jazdy kategorii B

Ośrodek Szkolenia Kierowców WŁADCY DRÓG
Ośrodek Szkolenia Kierowców LIPSKI
Ośrodek Szkolenia Kierowców RALLY
Ośrodek Szkolenia Kierowców MISTRZKIEROWNICY.PL             

 

W kategorii Lider zdawalności egzaminów na prawo jazdy kategorii C

Ośrodek Szkolenia Kierowców JAZEK
Ośrodek Szkolenia Kierowców EFEKT
Ośrodek Szkolenia Kierowców PIOTR

 

W kategorii Lider zdawalności egzaminów na prawo jazdy kategorii D

Ośrodek Szkolenia Kierowców PIOTR

W kategorii Lider zdawalności egzaminów na prawo jazdy kategorii T

Ośrodek Szkolenia Kierowców EFEKT

Nagrodę dla OSK EFEKT, Lidera zdawalności w kategorii T, wręczyła Pani Magdalena FIlipek - Sobczak, Dyrektor Oddziału Regionalnego w Lublinie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, partnera jubileuszu.

Liderzy_zdawalności

EFEKT_T

 

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZDJĘĆ Z WYDARZENIA

 word_min1