Struktura

Stanowisko Imię i nazwisko
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Ryszard Madziar
Główny Księgowy Edyta Domańska
Kierownik Wydziału Egzaminowania Marcin Turos
Kierownik Wydziału Gospodarczego Jan Wojtaszek
Kierownik Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Jakub Jankowski
Rzecznik Prasowy Renata Bielecka