Struktura

Stanowisko Imię i nazwisko
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Renata Bielecka
Główny Księgowy Edyta Domańska
Kierownik Wydziału Egzaminowania Marcin Turos
Kierownik Wydziału Gospodarczego Jan Wojtaszek
Kierownik Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Jakub Jankowski