Struktura

Dyrektor WORD Renata Bielecka
Główny Księgowy Edyta Domańska
Kierownik Wydziału Egzaminowania Piotr Wołowiec
Kierownik ODTJ p.o. Jakub Jankowski
Kierownik Sekretariatu Wojewódzkiej Rady BRD Iwona Szyba