Nowe przepisy w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

2024-02-02

Pilot

W dniu 18.02.2024 r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Ministerstwo Infrastruktury w dniu 8 listopada 2023 r. wydało rozporządzenie w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych. Wchodzi ono w życie w dniu 18.02.2024 r. i obowiązuje w całym terytorium Polski.

Jednocześnie traci moc Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Nowe przepisy określają m.in:

LINK DO TREŚCI ROZPORZĄDZENIA