Zapisy przez internet za pośrednictwem serwisu Info-Car

Najpierw należy utworzyć swoje kontoserwisie Info-car  - jest to czynność jednorazowa.

Aby zapisać się na egzamin (po zalogowaniu do serwisu):

 1. Wybierz lokalizację,  kategorię prawa jazdy i termin egzaminu,
 2. Dokonaj płatności za egzamin.
 3. Pamiętaj o zwolnieniu profilu PKK przez ośrodek szkolenia kierowców lub inny WORD (w przypadku blokady profilu PKK zapis na egzamin jest niemożliwy!).

W WORD Lublin i oddziałach terenowych można zapisać się na egzamin teoretyczny na wszystkie kategorie.
Na egzamin praktyczny można zapisać się w WORD Lublin na kat. B, BE, C, CE, D a w oddziałach terenowych na kat. B.

Potwierdzenie zapisu na wybrany egzamin udostępnione będzie w serwisie Info - Car w następnym dniu roboczym.

Rezygnacji z ustalonego terminu egzaminu można dokonać nie później niż na dwa dni przed terminem egzaminu wyłącznie w formie pisemnej: osobiście, poprzez pełnomocnika, pocztą, e-mailem; zgodnie z § 11.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania ( Dz.U. 2019 poz. 1206 )

Od 1 lutego 2021 funkcjonuje nowa wersja serwisu do zapisywania się na egzamin - prosimy o zapoznanie się z  instrukcją poniżej

Szczegółowa instrukcja zapisu do pobrania w formacie .pdf

 

Zapisy przez internet za pośrednictwem formularza

Procedura zapisywania na egzamin państwowy w WORD Lublin kandydatów na kierowców za pośrednictwem internetu

 1. Osoby, które posiadają wydany numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę), mają możliwość zapisywania się na  egzamin w WORD Lublin używając umieszczonego poniżej formularza zapisu na egzamin. Pamiętaj o zwolnieniu profilu PKK przez ośrodek szkolenia kierowców lub inny WORD (w przypadku blokady profilu PKK zapis na egzamin jest niemożliwy!).
 2. Wypełniają i wysyłają zamieszczony formularz, dołączając plik potwierdzenia wykonania przelewu z konta na rachunek WORD-u nr:

  33 1050 1953 1000 0023 5404 2331

  Na potwierdzeniu dokonania przelewu w pozycji "tytuł płatności" powinny się znaleźć dane osoby zdającej egzamin (nazwisko i imię oraz adres stałego zameldowania). Na oryginalnym druku bankowym powinien znaleźć się nr referencyjny (nr transakcji/operacji) jako druk wygenerowany elektronicznie nie wymagający podpisu ani stempla, sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U.  z 2012 r. poz. 1367 z późn. zm.).

 3. Po przesłaniu formularza z potwierdzeniem wpłaty, należy telefonicznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta
  nr tel.  81 74 84 674 (675) (676) - Lublin 504 717 635 i  81 45 02 595 - Puławy lub  81 45 87 458 - Kraśnik (rozmowy telefoniczne są rejestrowane) w celu wyznaczenia terminu egzaminu.  W przypadku zapisu po raz pierwszy należy podać 20-to cyfrowy numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Czas oczekiwania podany jest na naszej stronie w zakładce czas oczekiwania na egzamin. Po uzgodnieniu Zaświadczenie o ustaleniu terminu zostanie przesłane pocztą elektroniczną.
 4. Należy potwierdzić odebranie maila z przesłanym Zaświadczeniem.

 

Formularz on-line zapisów na egzamin


Dołącz plik potwierdzenia wykonania przelewu
Przepisz kod z obrazka:
CAPTCHA