Szkolenie na kartę rowerową

2024-06-10

karta_rowerowa_post  

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie informuje, że w dniach 17-18 czerwca 2024r. organizujemy kurs i egzamin na kartę rowerową dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej. Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest przesłanie wypełnionego wniosku, podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego na adres: odtj@word.lublin.pl

Link do wniosku

cena kursu - 150 zł.

Numer konta bankowego dla opłat za kurs: 12 1050 1953 1000 0023 2722 4537

Informacje pod nr tel. 81 74 84 657, 81 74 84 640

Zapisy do dnia  14 czerwca 2024 r.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej Dz. U. z 2013r. poz. 512.