Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

Funkcję Koordynatora ds. dostępności architektonicznej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie pełni Pan Jan Wojtaszek - Kierownik Wydziału Gospodarczego

Funkcję Koordynatora ds. dostępności cyfrowej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie pełni Pan Jarosław Piątek - Główny Specjalista ds. Informatyki

tel. 81 74 84 663, e-mail: dostepnosc@word.lublin.pl