Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 07.03.2023

W dniu 07.03.2023 w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Lublinie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD, na której zatwierdzono sprawozdania oraz harmonogramy działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym WORD Biała Podlaska, WORD Chełm, WORD Lublin i WORD Zamość. Policja Lubelska przedstawiła dane statystyczne dotyczące stanu bezpieczeństwa na drogach w województwie. Omówiono również plany wspólnych działań w zakresie brd na najbliższy rok.Powrót do listy albumów