Spotkanie z mieszkańcami Lubelszczyzny pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Lublinie, PZU Oddział . Lublin, Żandarmerią Wojskową Oddział Lublin zorganizowali w dniu 7 kwietnia br. tzw. event dotyczący bezpieczeństwa na drodze i bezpiecznych zachowań kierujących.