Czas oczekiwania na egzamin

Kategoria A, A1, A2, AM ok 1 tygodnia
Kategoria B ok 1 tygodnia
Kategoria BE ok 1 tygodnia
Kategoria C ok 1 tygodnia
Kategoria CE ok 1 tygodnia
Kategoria D ok 1 tygodnia
Kategoria T ---------------
Tylko egzamin teoretyczny dla wszystkich kategorii ok 1 tygodnia

aktualizacja:  12.05.2020 r.

Przypominamy o formie zapisu na egzamin przez internet.
Istnieje możliwość wyznaczenia wcześniejszego terminu egzaminu w przypadku rezygnacji innych osób.