Reżim sanitarny

2021-09-24

Szanowni Państwo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie

cały czas pracuje w reżimie sanitarnym

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przed wizytą w naszym Ośrodku.

 1. Osoby objęte kwarantanną lub mające objawy chorobowe np. gorączka, kaszel, katar – nie mogą wejść na teren WORD – prosimy o odpowiedzialność! Egzaminy dla takich osób nie będą przeprowadzane. W takich sytuacjach prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z Biurem Obsługi Klienta, odpowiednio w:

  ·         Lublinie, tel. 81 74 84 674(75), zapisy@word.lublin.pl,

  ·         Puławach, tel. 81 45 02 595(96),  pulawy@word.lublin.pl,

  ·         Kraśniku, tel. 81 45 87 458(59),  krasnik@word.lublin.pl,

  ·         ODTJ, tel. 81 746 84 01 (02),   odtj@word.lublin.pl,

 2. Na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby przystępujące w danym dniu do egzaminu lub szkolenia – bez osób towarzyszących – nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną.
 3. Bezpośrednio po wejściu na teren WORD należy umyć ręce, a następnie je zdezynfekować –  dozowniki z odpowiednim płynem znajdują się w toaletach i w sali obsługi klienta.
 4. Osoby przystępujące do egzaminu lub szkolenia zobowiązane są do noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos – prosimy o użycie maseczki. Ze względu na specyfikę egzaminu lub szkolenia nie należy wykorzystywać do tego celu elementów garderoby (np. chust, szalików). Dla Państwa bezpieczeństwa wskazane jest również użycie rękawiczek jednorazowych (np. lateksowych lub nitrylowych).   
 5. Przed rozpoczęciem egzaminu lub szkolenia osobom zdającym, w sposób bezkontaktowy, zostanie dokonany pomiar temperatury ciała. Osoby z podwyższoną temperaturą nie zostaną dopuszczone do egzaminu lub szkolenia.
 6. WORD Lublin nie udostępnia kasków ochronnych na czas egzaminu praktycznego kategorii AM, A1, A2 i A. Aby przystąpić do egzaminu należy posiadać własny kask z odpowiednim atestem, kominiarkę motocyklową oraz słuchawki z mikrofonem, jakie zwykle są dołączane do telefonów komórkowych. 
 7. Dopuszczalny limit ilości osób mogących przebywać jednocześnie na sali obsługi klienta – zgodny z aktualnie obowiązującymi powszechnie przepisami (powierzchnia sali 155 m2),
 8. W trakcie przebywania na terenie Ośrodka należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego odstępu od innych osób – limit zgodny z aktualnie obowiązującymi powszechnie przepisami.
 9. Zapisy na egzamin odbywają się głównie w formie telefonicznej lub za pomocą stron internetowych –  http://word.lublin.pl/zapisy_przez_internet, https://info-car.pl
 10. Po zakończeniu egzaminu lub szkolenia prosimy o niezwłoczne opuszczenie terenu WORD.

  

Po każdym egzaminie lub szkoleniu pojazdy egzaminacyjne i sala szkoleniowa są dezynfekowane!

Powyższe zasady, w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, będą na bieżąco aktualizowane. Prosimy o zapoznanie się z nimi bezpośrednio przed wizytą w WORD Lublin.

 

Stosujemy się również do Zarządzenia nr 3 z dnia 29.04.2020r. oraz pisma Marszałka Województwa Lubelskiego OP-XIII. 0221.3.1.PWA z dnia 16.09.2021r.