Terminy kursów

UWAGA! Szkolenia odbywają się w ODTJ WORD w Lublinie, ul. Grygowej 32.


Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

 19 - 20.08.2020 r.    godz. 8.00 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 

 25.08.2020 r.     godz. 13.30 - 18.00

Płatność za szkolenia możliwa za pomocą przelewu internetowego (należy okazać wydruk potwierdzenia) .

Szczegółowe informacje i zapisy: Centrum Szkolenia i Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie, tel. 81 746 84 01,    81 746 84 02

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

11.08.2020 r.     godz. 8.00 

Szczegółowe informacje i zapisy: Centrum Szkolenia i Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie,   tel. 81 746 84 01, 81 746 84 02.


Specjalistyczne przeszkolenie  dla nauczycieli

xx.xx.2020 r.,  godz. 8.00 - 13.00

Szczegółowe informacje i zapisy: Centrum Szkolenia i Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie,  tel. 81 746 84 01.

Pobierz druk wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie

Wypełniony i podpisany druk wniosku prosimy o przesłanie na adres: odtj@word.lublin.pl lub numer faksu : 81 74 61 227

Numer konta bankowego dla opłat za kursy i szkolenia: 12 1050 1953 1000 0023 2722 4537