Terminy kursów

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

 27-28.01.2022 r.    godz. 8.00 - lokalizacja szkolenia - WORD, ul. Hutnicza 3

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 

24.01.2022 r.     godz. 13.30 - 18.00 - lokalizacja szkolenia - WORD, ul. Hutnicza 3

Płatność za szkolenia możliwa za pomocą przelewu internetowego (należy okazać wydruk potwierdzenia).

Szczegółowe informacje i zapisy: Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie, tel. 81 748 46 57, 81 746 84 01,    81 746 84 02

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

30.11.2021 r.     godz. 8.00 - lokalizacja szkolenia - WORD, ul. Hutnicza 3

Szczegółowe informacje i zapisy: Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie,   tel. 81 748 46 57,  81 746 84 01, 81 746 84 02.


Specjalistyczne przeszkolenie  dla nauczycieli

21.05.2021 r.,  godz. 10.00 - 15.30 - online

Szczegółowe informacje i zapisy: Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie,  tel. 81 746 84 01.

Pobierz druk wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie

Wypełniony i podpisany druk wniosku prosimy o przesłanie na adres: odtj@word.lublin.pl lub numer faksu : 81 74 61 227

Numer konta bankowego dla opłat za kursy i szkolenia: 12 1050 1953 1000 0023 2722 4537