Czas oczekiwania na egzamin

Kategoria A, A1, A2, AM 2 tygodnie
Kategoria B 1,5 tygodnia
Kategoria BE 1,5 tygodnia
Kategoria C 1 tydzień
Kategoria CE 2 tygodnie
Kategoria D 1 tydzień
Kategoria T 1,5 tygodnia
Tylko egzamin teoretyczny dla wszystkich kategorii 1 tydzień

aktualizacja:  06.07.2020 r.

Przypominamy o formie zapisu na egzamin przez internet.
Istnieje możliwość wyznaczenia wcześniejszego terminu egzaminu w przypadku rezygnacji innych osób.