Opłaty za szkolenia

Numer konta bankowego dla opłat za kursy i szkolenia: 12 1050 1953 1000 0023 2722 4537

 

Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy Cena brutto:
Kwalifikacja wstępna:
- metoda e-learning
5.300,00 zł
4.900,00 zł
Kwalifikacja wstępna przyspieszona 2.900,00 zł
Kwalifikacja uzupełniająca: 1.600,00 zł
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona 900,00 zł
Szkolenie okresowe: 490,00 zł

 

Dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR Cena brutto:
Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych poszczególnych klas z wyłączeniem klas 1 i 7 450,00 zł
Kurs specjalistyczny poszczególnych klas z wyłączeniem klas 1 i 7 w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach 350,00 zł
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 300,00 zł
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 250,00 zł
Kurs podstawowym okresowym w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych poszczególnych klas z wyłączeniem klas 1 i 7 300,00 zł
Kurs specjalistyczny okresowy poszczególnych klas z wyłączeniem klas 1 i 7 w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach 250,00 zł

 

Dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów Cena brutto:
Kurs podstawowy dla kandydatów na egzaminatorów kat. B  4.000,00 zł
Dodatkowa kategoria w kursie podstawowym:
- za każdą kategorię
 
Dodatkowa kategoria dla osób posiadających uprawnienia egzaminatora i rozszerzających uprawnienia:
- za każdą kategorię
 

 

INNE SZKOLENIA Cena brutto:
W zakresie kierowania ruchem drogowym 300,00 zł
Dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 330,00 zł
Warsztaty dla Pań 200,00 zł
Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii 400,00 zł