Struktura

Dyrektor WORD Renata Bielecka
Główny Księgowy Edyta Domańska
Kierownik Wydziału Egzaminowania Marcin Turos
Kierownik Wydziału Gospodarczego Jan Wojtaszek
Kierownik ODTJ p.o. Jakub Jankowski