Struktura

Dyrektor WORD Krzysztof Babisz
Z-ca Dyrektora Artur Banaszkiewicz
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych Marian Kozłowski
Główny Księgowy Maria Sidorowicz
Kierownik Wydziału Egzaminowania Piotr Wołowiec
Kierownik Centrum Szkolenia i Doskonalenia Techniki Jazdy Artur Banaszkiewicz (Pełnomocnik)
Kierownik Wydziału Technicznego Mirosław Filipowicz
Kierownik Sekretariatu Wojewódzkiej Rady  BRD Lidia Kwietniewska-Nazimek