Struktura

Dyrektor WORD Renata Bielecka
Z-ca Dyrektora Piotr Sawicki
Z-ca Dyrektora Jan Wojtaszek
Główny Księgowy Edyta Domańska
Kierownik Wydziału Egzaminowania Piotr Wołowiec
Kierownik Wydziału Technicznego Mirosław Filipowicz
Kierownik Sekretariatu Wojewódzkiej Rady  BRD Lidia Kwietniewska-Nazimek