Zapisy przez internet

Procedura zapisywania na egzamin państwowy w WORD Lublin kandydatów na kierowców za pośrednictwem internetu

  1. Osoby, które posiadają wydany numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę), mają możliwość zapisywania się na  egzamin w WORD Lublin używając umieszczonego poniżej formularza zapisu na egzamin.
  2. Wypełniają i wysyłają zamieszczony formularz, dołączając plik potwierdzenia wykonania przelewu z konta na rachunek WORD-u nr:

    33 1050 1953 1000 0023 5404 2331

    Na potwierdzeniu dokonania przelewu w pozycji „tytuł płatności” powinny się znaleźć dane osoby zdającej egzamin (nazwisko i imię oraz adres stałego zameldowania). Na oryginalnym druku bankowym powinien znaleźć się nr referencyjny jako druk wygenerowany elektronicznie nie wymagający podpisu ani stempla, sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U.  z 2012 r. poz. 1367 z późn. zm.).

    UWAGA: Osoby dokonujące przelewu za pośrednictwem iPKO proszone są o zwrócenia uwagi, aby nie przesyłać potwierdzenia zatytułowanego „Przelew z  rachunku szczegóły transakcji zleconej do realizacji” a wyłącznie „Przelew z  rachunku szczegóły transakcji”.

  3. Po przesłaniu formularza z potwierdzeniem wpłaty, należy telefonicznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta nr tel. 81 74 84 675 - Lublin lub 81 45 02 595 - Puławy (rozmowy telefoniczne są rejestrowane) w celu wyznaczenia terminu egzaminu.  W przypadku zapisu po raz pierwszy należy podać 20-to cyfrowy numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Czas oczekiwania podany jest na naszej stronie w zakładce czas oczekiwania na egzamin. Po uzgodnieniu „Zaświadczenie” o ustaleniu terminu zostanie przesłane pocztą elektroniczną.
  4. Należy potwierdzić odebranie maila z przesłanym „Zaświadczeniem”.

UWAGA!
Nie jest możliwe wyznaczenie egzaminu w  przypadku:

Formularz on-line zapisów na egzamin

Miejsce egzaminowania:

Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Adres stałego miejsca zamieszkania:

Numer PESEL:

Numer PKK (20 cyfr w formacie xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx):

Telefon kontaktowy:

Kategoria:

Rodzaj egzaminu:

Dołącz plik potwierdzenia wykonania przelewu:

Przepisz kod z obrazka:
kod