Zmiany w Ustawie Prawo o ruchu drogowym

2019-11-12

W dniu 5 listopada br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda podpisał zmiany w Ustawie Prawo o ruchu drogowym wprowadzające nowe rozwiązania oraz będące uzupełnieniem dotychczasowych regulacji prawnych obowiązujących w Polsce, które byłyby pomocne w zapewnieniu krótszego czasu przejazdu służb ratowniczych podejmujących działania ratunkowe w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego tzw. „korytarz życia” oraz które zapewniałyby bardziej płynny i bezpieczny ruchu na drogach zmniejszając tym samym długości zatorów drogowych wprowadzających tzw. „jazdę na suwak”,

Korytarz życia

 

Jazda na suwak

 

link do materiału filmowego KR BRD dotyczącego "korytarza życia".