X Wojewódzki Finał Konkursu Wiedzy BRD

2016-05-13

26 kwietnia 2016 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Lublinie odbyła się X EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU WIEDZY BRD.

 W turnieju brała udział młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kwietniowe przedsięwzięcie przygotował ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE w składzie: Joanna Bidyńska, Agnieszka Kulińska, Małgorzata Surdacka i Jacek Szyszka. W tegorocznej edycji wzięło udział siedem drużyn z: Chełma, Krasnegostawu, Łukowa, Puław, Radzynia Podlaskiego, Włodawy. Rolę gospodarza pełniła drużyna z Lublina. Przedsięwzięcie wspierane było przez szereg instytucji.  Od wielu lat objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin.
Partnerami Turnieju byli:

•    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie,
•    Polski Związek Motorowy - Zarząd Okręgowy w Lublinie,
•    Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie – Wydział Ruchu Drogowego,
•    Towarzystwo dla Natury i Człowieka i Porozumienie Rowerowe.

Celem Turnieju było utrwalenie i popularyzacja zasad uczestnictwa w ruchu drogowym poprzez:

•    Kształtowanie postaw i nawyków, zapewniających bezpieczeństwo i wygodę wszystkich uczestników ruchu drogowego.
•    Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
•    Utrwalenie wiadomości niezbędnych do rozumienia zasad świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym.
•    Kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji.

Apel podsumowujący całe przedsięwzięcie był niezwykle uroczysty i  gościło na nim wielu  gości:

•    Pan Grzegorz Osial  – przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego,
•    Pan Aleksander Wiącek - Asystent Prezydenta Miasta Lublin  d.s. Polityki Rowerowej,
•    Pan Ryszard Pasikowski - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie,
•    pani Lidia Kwietniewska – Nazimek – Sekretarz  Wojewódzkiej Rady  BRD w Lublinie,
•    Pan Waldemar Czerniak – Prezes  Polskiego Związku Motorowego - Zarząd Okręgowy w Lublinie;
•    Pani Elżbieta Barańska – Wicekurator Oświaty , która wręczała nagrody w imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty - Pani Teresy Misiuk,
•    Pani sierż. sztab. Lilla Karwowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,
•    Pani sierż. sztab. Dorota Bielecka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,
•    Pan Michał Wolny z Towarzystwa dla Rozwoju Natury i Człowieka oraz Porozumienia Rowerowego,
•    Pan Marcin Szczęk – ratownik medyczny,

którzy podziękowali organizatorom – gospodarzom Turnieju - gronu pedagogicznemu SOSW Nr 1 w Lublinie na czele z Panem Dyrektorem Andrzejem Berbeciem, Panią Wicedyrektor Martą Mendelską, Panem Wicedyrektorem Marcinem Rakowskim oraz Panem Franciszkiem Kuziołą – Zastępcą Kierownika Warsztatów Szkolnych oraz wręczyli puchary i nagrody zwycięzcom  turnieju.

Zwycięzcami  X edycji WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU WIEDZY BRD są:

I MIEJSCE – Krasnystaw (Krzysztof Sokołowski, Jarosław Dynkiewicz, Paweł Szostak, opiekun: Beata Sienkiewicz Goławska),
II MIEJSCE – Lublin (Barbara Kardaś, Karol Mroczek, Sławomir Ornal)
III MIEJSCE – Włodawa (Izabela Mikulska, Dawid Humeniuk, Patryk Czop, opiekun: Karol Kawiak),

 którzy otrzymali puchary ufundowane przez:

- Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego,
- Dyrektora WORD Lublin – Pana Ryszarda Pasikowskiego,
- Prezesa PZMOT-u O/Lublin – Pana Waldemara Czerniaka.

oraz nagrody ufundowane przez:

•    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie,
•    Polski Związek Motorowy - Zarząd Okręgowy w Lublinie,
•    Lubelskie Kuratorium Oświaty w Lublinie.