Terminy kursów

UWAGA! Szkolenia odbywają się w ODTJ WORD w Lublinie, ul. Grygowej 32.


Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

 01 - 02.02.2018 r.;  godz. 8.00

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 

  01.02.2018 r.     godz. 13.30 - 18.00

Płatność za szkolenia możliwa za pomocą przelewu internetowego (należy okazać wydruk potwierdzenia) lub kartą płatniczą w siedzibie ODTJ.

Szczegółowe informacje i zapisy: Centrum Szkolenia i Doskonalenia Techniki Jazdy, tel. 81 746 84 01


 

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

 12.02.2018 r.     godz. 8.00

Szczegółowe informacje i zapisy: Centrum Szkolenia i Doskonalenia Techniki Jazdy,   tel. 81 746 84 01.


Specjalistyczne przeszkolenie  dla nauczycieli

22.05.2017 r.,  godz. 8.00 - 13.00

Szczegółowe informacje i zapisy: Centrum Szkolenia i Doskonalenia Techniki Jazdy,  tel. 81 746 84 01.

Pobierz druk wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie

Numer konta bankowego dla opłat za kursy i szkolenia: 12 1050 1953 1000 0023 2722 4537