Czas oczekiwania na egzamin

Kategoria A, A1, A2, AM - zapraszamy w kwietniu

 
Kategoria B 2,5 tygodnia
Kategoria BE 1,5 tygodnia
Kategoria C 1 tydzień
Kategoria CE 2 tygodnie
Kategoria D 2 tygodnie
Kategoria T 2,5 tygodnia
Tylko egzamin teoretyczny dla wszystkich kategorii 3 dni

aktualizacja:  17.02.2020 r.

Przypominamy o formie zapisu na egzamin przez internet.
Istnieje możliwość wyznaczenia wcześniejszego terminu egzaminu w przypadku rezygnacji innych osób.