Czas oczekiwania na egzamin

Kategoria A, A1, A2, AM 3 dni
Kategoria B 1,5 tygodnia
Kategoria BE 2,5 tygodnia
Kategoria C 1 tydzień
Kategoria CE 2,5 tygodnia
Kategoria D 1 tydzień
Kategoria T 1,5 tygodnia
Tylko egzamin teoretyczny dla wszystkich kategorii 4 dni

aktualizacja:  24.06.2019 r.