Czas oczekiwania na egzamin

Kategoria A, A1, A2, AM 2,5 tygodnia
Kategoria B 3 tygodnie
Kategoria BE 3 tygodnie
Kategoria C 3 tygodnie
Kategoria CE 2,5 tygodnia
Kategoria D 3 tygodnie
Kategoria T 3,5 tygodnia
Tylko egzamin teoretyczny dla wszystkich kategorii 1 tydzień

aktualizacja:  09.09.2019 r.