Czas oczekiwania na egzamin

Kategoria A, A1, A2, AM 2 tygodnie
Kategoria B - praktyka 1 tydzień
Kategoria BE 3 tygodnie
Kategoria C 1 tydzień
Kategoria CE 2 tygodnie
Kategoria D 1 tydzień
Kategoria T 3 tygodnie
Tylko egzamin teoretyczny dla wszystkich kategorii 1 tydzień

aktualizacja:  17.07.2017 r.