Czas oczekiwania na egzamin

Kategoria A, A1, A2, AM  2,5 tygodnia
Kategoria B - praktyka 4 tygodnie
Kategoria BE 3,5 tygodnia
Kategoria C 2 tygodnie
Kategoria CE 4 tygodnie
Kategoria D 4 tygodnie
Kategoria T 4 tygodnie
Tylko egzamin teoretyczny dla wszystkich kategorii 1 tydzień

aktualizacja:  06.08.2018 r.