Czas oczekiwania na egzamin

Kategoria A, A1, A2, AM  2,5 tygodnia
Kategoria B - praktyka 3,5 tygodnia
Kategoria BE 3 tygodnie
Kategoria C 2 tygodnie
Kategoria CE 3 tygodnie
Kategoria D 3 tygodnie
Kategoria T 3 tygodnie
Tylko egzamin teoretyczny dla wszystkich kategorii 4 dni

aktualizacja:  21.05.2018 r.