Czas oczekiwania na egzamin

Kategoria A, A1, A2, AM 3 tygodnie
Kategoria B - praktyka 2 tygodnie
Kategoria BE 2 tygodnie
Kategoria C 10 dni
Kategoria CE 10 dni
Kategoria D 2 tygodnie
Kategoria T 10 dni
Tylko egzamin teoretyczny dla wszystkich kategorii 4 dni

aktualizacja:  18.09.2017 r.