Wojewódzki konkurs "Bądź bezpieczny na drodze"

2018-05-15

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej już po raz ósmy zorganizowała dla uczniów szkół podstawowych Wojewódzki Konkurs Szkolny pt. „Bądź bezpieczny na drodze”. Warunkiem uczestnictwa było indywidualne wykonanie pracy literackiej, grafiki komputerowej lub skryptu w języku kodowania Scratch. Hasło tegorocznej edycji  brzmiało: „Jesteś na drodze. Włącz myślenie!”.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. odbyło się uroczyste podsumowanie połączone z wręczeniem nagród, wyróżnień i podziękowań.
Udział w konkursie był doskonałą okazją do zaprezentowania i promowania ciekawych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego każdej placówki.
Konkurs był dwuetapowy i cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. W VIII Wojewódzkim Konkursie Szkolnym pt. „Bądź bezpieczny na drodze” na etapie szkolnym wzięło udział łącznie 583 uczniów z 28 szkół, a najwięcej wykonano prac z grafiki komputerowej, bo aż 441.

Na etap wojewódzki wpłynęło:
   •    51 prac literackich z 20 szkół,
   •    60 grafik komputerowych z 26 szkół,
   •    39 skryptów wykonanych w języku kodowania Scratch z 22 szkół
Koordynatorem konkursu był Pan Witold Muszyński.

Patronat nad imprezą sprawowali:

•    Marszałek Województwa Lubelskiego,
•    Lubelski Kurator Oświaty,
•    Dyrektor WORD-u w Lublinie.

W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczyli zaproszeni goście:

•    Pani Anna Augustyniak – Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
•    Pan Jerzy Surma - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie,
•    Pan Artur Banaszkiewicz – z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie
•    Pan Piotr Winiarski - Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Lublinie,
•    Pan Teodor Kosiarski – Burmistrz Łęcznej,
•    Pan Roman Cholewa - Starosta Łęczyński
•    Pani Wiesława Stec – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”  Pracowników Oświaty w Łęcznej,
•    mł. insp. Jarosław Bryla – Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej,
•    podinsp. Mariusz Marzec – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej,
•    Pani Anna Judin-Bojarczuk – Przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej.

Wyniki i więcej informacji na stronie konkursu pod adresem: http://sp4leczna.edu.pl

Sponsorzy nagród:

•    Kuratorium Oświaty w Lublinie
•    Urząd Miasta w Łęcznej
•    WORD w Lublinie
•    Urząd Marszałkowski w Lublinie
•    MK NSZZ „Solidarność”  Pracowników Oświaty w Łęcznej
•    Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4  w Łęcznej
•    Oddział Powiatowy ZNP w Łęcznej