Warsztaty „Bezpieczna jazda 60+”

2018-06-25

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie oraz Polskim Związkiem Motorowym Zarząd Okręgowy w Lublinie zapraszają na bezpłatne WARSZTATY „BEZPIECZNA JAZDA 60+”.

Warsztaty odbędą się w obiekcie WORD Lublin  - w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy, ul. Grygowej 32 i przeznaczone są dla kierowców, którzy:
- ukończyli 60 lat,
- posiadają prawo jazdy minimum kategorii „B”,
- prześlą wypełniony  i podpisany skan „Formularza zgłoszeniowego na warsztaty „Bezpieczna jazda 60+” - na adres e-mailowy – odtj@lublin.pl oraz potwierdzą telefonicznie swoje zgłoszenie i ustalą termin warsztatów, nr. telefonu 81 74 68 401
lub zapiszą się osobiście w siedzibie ODTj Lublin, ul. Grygowej 32.

 W załączeniu „Formularz zgłoszenia na warsztaty „Bezpieczna jazda 60+” oraz terminy zajęć.
Warsztaty odbywają się w grupach 8 – 12 osobowych.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc – decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Terminy