Terminy najbliższych szkoleń organizowanych przez WORD w Lublinie

2019-12-09

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

  02 - 03.03.2020 r.   godz. 8.00 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

04.03.2020 r.    godz. 13.30 - 18.00

UWAGA: WSZYSTKIE szkolenia odbywają się w ODTJ WORD w Lublinie ul. Grygowej 32.
Informacje tel.: 81 746 84 01,  
81 746 84 02

Płatność za szkolenie możliwa  za pomocą przelewu internetowego (należy okazać wydruk potwierdzenia) lub  kartą płatniczą w siedzibie ODTJ.

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

- 26.02.2020 r.   godz. 8.00
Szczegółowe informacje i zapisy: Centrum Szkolenia i Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie,  tel.: 81 746 84 01.

Specjalistyczne przeszkolenie dla nauczycieli

- szkolenie odbędzie się w siedzibie WORD Lublin, ul. Hutnicza 3, sala 115.
29.04.2019 r.,  godz. 8.00 - 13.00

Pobierz druk wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie

Numer konta bankowego dla opłat za kursy i szkolenia: 12 1050 1953 1000 0023 2722 4537