Terminy najbliższych szkoleń organizowanych przez WORD w Lublinie

2017-11-29

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

  01 - 02.02.2018 r.;  godz. 8.00

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

01.02.2018 r.;       godz. 13.30 - 18.00

UWAGA: WSZYSTKIE szkolenia odbywają się w ODTJ WORD w Lublinie ul. Grygowej 32.    Informacje tel.: 81 746 84 01.

Płatność za szkolenie możliwa  za pomocą przelewu internetowego (należy okazać wydruk potwierdzenia) lub  kartą płatniczą w siedzibie ODTJ.

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

- 12.02.2018 r.   godz. 8.00
Szczegółowe informacje i zapisy: Centrum Szkolenia i Doskonalenia Techniki Jazdy,  tel.: 81 746 84 01.

 Specjalistyczne przeszkolenie dla nauczycieli

 - 22.05.2017 r.,  godz. 8.00 - 13.00

Pobierz druk wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie

Numer konta bankowego dla opłat za kursy i szkolenia: 12 1050 1953 1000 0023 2722 4537