Terminy najbliższych szkoleń organizowanych przez WORD w Lublinie

2020-02-20

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

 19 - 20.08.2020 r.   godz. 8.00 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

25.08.2020 r.    godz. 13.30 - 18.00

UWAGA: WSZYSTKIE szkolenia odbywają się w ODTJ WORD w Lublinie ul. Grygowej 32.

Informacje tel.:   81 746 84 01,   81 746 84 02

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

- 11.08.2020 r.   godz. 8.00
Szczegółowe informacje i zapisy: Centrum Szkolenia i Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie,  tel.: 81 748 46 57, 81 746 84 01.

Specjalistyczne przeszkolenie dla nauczycieli

- szkolenie odbędzie się w siedzibie WORD Lublin, ul. Hutnicza 3, sala 115.
xx.xx.2020 r.,  godz. 8.00 - 13.00

Pobierz druk wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie

Numer konta bankowego dla opłat za kursy i szkolenia: 12 1050 1953 1000 0023 2722 4537