Terminy najbliższych szkoleń organizowanych przez WORD w Lublinie

2021-08-13

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

02-03.12.2021 r. godz. 8.00  - Szkolenie w lokalizacji - WORD, ul. Hutnicza 3

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

08.12.2021 r. godz. 13.30 - 18.00 - Szkolenie w lokalizacji - WORD, ul. Hutnicza 3

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

30.11.2021 r. godz. 8.00  - Szkolenie w lokalizacji - WORD, ul. Hutnicza 3

Szczegółowe informacje i zapisy:

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie,  tel.:  81 748 46 57,   81 746 84 01,   81 746 84 02

Specjalistyczne przeszkolenie dla nauczycieli

- szkolenie odbędzie się w siedzibie WORD Lublin, ul. Hutnicza 3, sala 115.
xx.xx.2020 r.,  godz. 8.00 - 13.00

Pobierz druk wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie

Numer konta bankowego dla opłat za kursy i szkolenia: 12 1050 1953 1000 0023 2722 4537