Spotkanie prezentacyjno-szkoleniowe z instruktorami nauki jazdy

2018-05-14

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie wyszedł z inicjatywą pionierskiego spotkania prezentacyjno-szkoleniowego z instruktorami nauki jazdy z ośrodków szkolenia kierowców. Spotkanie odbyło się w dniu 12 maja 2018 r. (sobota), w godz. 9.00-14.00.

Na ww. spotkaniu kierownik Wydziału Egzaminowania wraz z egzaminatorem nadzorującym przedstawili w formie prezentacji cały przebieg egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. B. Omówione zostały również najczęściej popełniane przez zdających błędy, które są przyczyną niepowodzeń egzaminacyjnych. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 instruktorów – członków Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Lublinie. Pomimo, że w ostatnim czasie obserwujemy sukcesywny wzrost zdawalności przedmiotowych egzaminów, co świadczy o wzrastającym poziomie szkolenia, to celem tego zebrania było jeszcze lepsze przygotowanie kursantów do ich zdawania. Z pewnością przyczyni się to również do dalszego podnoszenia kompetencji zawodowych kadry szkoleniowej OSK. Mamy również nadzieję, iż w dalszej perspektywie przełoży się to także na podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Spotkanie prezentacyjno-szkoleniowe z instruktorami 1

Spotkanie prezentacyjno-szkoleniowe z instruktorami 2

Spotkanie prezentacyjno-szkoleniowe z instruktorami 3

Spotkanie prezentacyjno-szkoleniowe z instruktorami 4

Spotkanie prezentacyjno-szkoleniowe z instruktorami 5

Spotkanie prezentacyjno-szkoleniowe z instruktorami 6

Spotkanie prezentacyjno-szkoleniowe z instruktorami 7