Spotkania z młodzieżą – bądź bezpieczny na drodze, używaj odblasków

2018-03-07

Spotkania z młodzieżą odbyły się w V Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Lipowej 7 w Lublinie i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ulicy Rzeckiego 10 w Lublinie.

Wojewódzki  Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie to nie tylko egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Ważnym zadaniem ośrodka jest propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, co może bezpośrednio wpływać na zmniejszenie ilości kolizji i wypadków drogowych. Realizując to zadanie przedstawiciele ośrodka, Dyrektor Pan Krzysztof Babisz, Pani Lidia Kwietniewska – Nazimek, prowadząca Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz egzaminator Przemysław Kałkowski wzięli udział na zaproszenie Sekretarza  Województwa Lubelskiego Pani Anny Augustyniak, reprezentującej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, w inicjatywie „Odblaski. Bądź jak księżyc – świeć odbitym blaskiem”.

Dzięki organizatorom, Panu Zbigniewowi Jakuszko, Dyrektorowi V Liceum Ogólnokształcącego i Pani Małgorzacie Frejowskiej, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w spotkaniach wzięło udział liczne grono młodzieży, począwszy od pierwszych klas szkoły podstawowej aż do klas maturalnych.

Młodzież została zapoznana z możliwością bycia zauważonym w światłach pojazdów ze znacznie większej odległości w przypadku stosowania odblasków, niż gdyby odblasków nie stosowano. Podkreślono, że kierujący dzięki stosowaniu odblasków przez pieszych mają do dyspozycji znacznie dłuższy odcinek drogi, umożliwiający zatrzymanie pojazdu przed torem ruchu pieszego, albo ominięcie pieszego.
W trakcie spotkania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przedstawiono młodzieży przykłady zdarzeń drogowych, w przypadku których zachowanie należytej ostrożności przez pieszych mogłoby spowodować uniknięcie tych zdarzeń i nie odniesienie przez pieszych poważnych obrażeń.