Wznowienie zdalnych zapisów na egzaminy

2020-04-29

Z dn. 29.04.2020 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie rozpoczyna zapisy przez internet – 
http://word.lublin.pl/zapisy_przez_internet,   https://info-car.pl.  i telefon na:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kat. A jest posiadanie własnego kasku z atestem, rękawic motocyklowych, naładowanego telefonu komórkowego z zestawem słuchawkowym do komunikacji z egzaminatorem.

W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, chcąc zapewnić Państwu jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie podaje zasady stosowane na terenie Ośrodka w Lublinie oraz Oddziałów Terenowych w Puławach i Kraśniku oraz ODTJ.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami
przed wizytą w naszym Ośrodku.

 

 1. Osoby objęte kwarantanną lub mające objawy chorobowe np. gorączka, kaszel, katar –nie mogą wejść na teren WORD – prosimy o odpowiedzialność! Egzaminy dla takich osób nie będą przeprowadzane. W takich sytuacjach prosimy o telefoniczny lub mailowy kontaktz Biurem Obsługi Klienta, odpowiednio w

     Lublinie, tel. 81 74 84 674(75)(76), zapisy@word.lublin.pl,
     Puławach, tel. 81 45 02 595(96),  pulawy@word.lublin.pl,
     Kraśniku, tel. 81 45 87 458(59),  krasnik@word.lublin.pl.
     ODTJ, tel. 81 746 84 01 (02),   odtj@word.lublin.pl,

 2. Na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby przystępujące w danym dniu
  do egzaminu lub szkolenia – bez osób towarzyszących – nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną.
 3. Bezpośrednio po wejściu na teren WORD należy umyć ręce, a następnie je zdezynfekować –  dozowniki z odpowiednim płynem znajdują się w toaletach i w sali obsługi klienta.
 4. Osoby przystępujące do egzaminu lub szkolenia zobowiązane są do noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos. Ze względu na specyfikę egzaminu lub szkolenia nie należy wykorzystywać do tego celu elementów garderoby (np. chust, szalików). Dla Państwa bezpieczeństwa wskazane jest również użycie rękawiczek jednorazowych (np. lateksowych lub nitrylowych).  
 5. Przed rozpoczęciem egzaminu lub szkolenia osobom zdającym, w sposób bezkontaktowy, zostanie dokonany pomiar temperatury ciała. Osoby z podwyższoną temperaturą nie zostaną dopuszczone do egzaminu lub szkolenia.
 6. WORD Lublin nie udostępnia kasków ochronnych na czas egzaminu praktycznego kategorii AM, A1, A2 i A. Aby przystąpić do egzaminu należy posiadać własny kask z odpowiednim atestem, kominiarkę motocyklową oraz słuchawki z mikrofonem, jakie zwykle są dołączane do telefonów komórkowych.
 7. W sali obsługi klienta może przebywać jednocześnie nie więcej niż 10 osób (powierzchnia 155 m2),
 8. W trakcie przebywania na terenie Ośrodka należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego odstępu od innych osób – nie mniej niż 2 m.
 9. Zapisy na egzamin odbywają się głównie w formie telefonicznej lub za pomocą stron internetowych – 
  http://word.lublin.pl/zapisy_przez_internet, https://info-car.pl.
 10. Po zakończeniu egzaminu lub szkolenia prosimy o niezwłoczne opuszczenie terenu WORD


Po każdym egzaminie lub szkoleniu pojazdy egzaminacyjne i sala szkoleniowa są dezynfekowane!

Powyższe zasady, w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, będą na bieżąco aktualizowane. Prosimy o zapoznanie się z nimi bezpośrednio przed wizytą w WORD Lublin.