Nabór na stanowisko egzaminatora

2021-03-30

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko egzaminatora.

Miejsce pracy: Lublin, Kraśnik, Puławy

Od kandydatów oczekujemy:
•    posiadania uprawnień egzaminatora w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1268) – zaświadczenia o aktualnym wpisie do prowadzonej przez Marszałka Województwa ewidencji egzaminatorów,
•    profesjonalizmu zawodowego,
•    umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
•    dyspozycyjności, sumienności, pracowitości,
•    wysokiej kultury osobistej. 
Do obowiązków egzaminatora należy:
•    przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących aktach prawnych dot. procesu egzaminowania, m.in. z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206).
Oferujemy:
•    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•    możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
•    pracę w systemie zmianowym w 3 lokalizacjach – zgodnie z harmonogramem,
•    wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu
z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców
(Dz. U. z 2007 r. poz. 1437).

List motywacyjny wraz z CV prosimy przesłać na adres: word@word.lublin.pl
lub na adres korespondencyjny: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin z dopiskiem „Oferta pracy – egzaminator” w terminie do 23 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że po analizie ofert skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Zastrzegamy sobie również prawo do nierozstrzygania naboru.
Prosimy o załączenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
Jednocześnie, informuję, że na stronie www.word.lublin.pl w zakładce: pozostałe znajduje się Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych przez WORD Lublin. Uprzejmie prosimy przed przesłaniem dokumentów zawierających dane osobowe o zapoznanie się z treścią w/w klauzuli.