Konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Mały ratownik w akcji”

2017-05-24

W dniu 5 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublinie odbyła się VIII edycja powiatowego konkursu dla uczniów szkół podstawowych  „Mały ratownik w akcji”.
W zmaganiach uczestniczyło 13 trzyosobowych drużyn, które rywalizowały w dwóch kategoriach:
uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas IV – VI.

Wszyscy zawodnicy najpierw rozwiązywali test, który był sprawdzianem ich teoretycznej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Następnie każda z drużyn przystępowała do czterech zdań praktycznych, które obejmowały: 
•    udzielenie pomocy przy krwawieniu z nosa;
•    opatrzenie zranionej ręki;
•    ułożenie nieprzytomnego w pozycji bezpiecznej;
•    resuscytację krążeniowo – oddechową osoby dorosłej.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało profesjonalne jury, w skład którego weszli:
•    dr n. med. Patrycja Misztal – Okońska
•    lek. med. Andrzej Miturski
•    p. Andrzej Abramowicz – instruktor PCK, nauczyciel Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Gimnazjum nr 7 w Lublinie
•    st. asp.  Krzysztof Grelowski  – przedstawiciel Policji
•    st. asp. Mariusz Toporowski – przedstawiciel Policji
•    p. Mateusz Cichy – instruktor PCK
•    p. Martyna Baraniak – studentka ratownictwa medycznego
•    p. Paulina Mirosław - studentka ratownictwa medycznego
•    p. Marlena Grzyb - studentka ratownictwa medycznego
•    p. Paulina Stróżak – studentka analityki medycznej
•    p. Weronika Pernak – studentka kierunku lekarskiego UM w Lublinie
•    p. Katarzyna Łapacz - studentka kierunku lekarskiego UM w Lublinie
•    państwo: Magdalena Lecka, Tomasz Gorzel, Michał Mitura i Damian Szponarowicz  - strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczopolu.

 Po zakończeniu konkursu odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczopolu. Pokazali oni różne sposoby udzielania pomocy z wykorzystaniem sprzętu strażackiego. Zaprezentowali także możliwości i przeznaczenie urządzeń będących na wyposażeniu straży pożarnej.

 Celem konkursu było przede wszystkim:
•    uświadomienie potrzeby nauki pierwszej pomocy już od najmłodszych lat;
•    popularyzacja wiedzy dotyczącej podejmowanych czynności ratowniczych;
•    doskonalenie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
•    kształtowanie prawidłowych reakcji i relacji wobec osób poszkodowanych;
•    przezwyciężanie lęku przed udzielaniem pierwszej pomocy.

Honorowym patronatem konkurs objęli:
•    pan Lech Sprawka – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
•    pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
•    pani Celina Stasiak - Prezes Oddziału Lubelskiego ZNP, radna Sejmiku Wojewódzkiego
•    pan Ryszard Pasikowski -  dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie
•    insp. Dariusz Dudzik – Komendant Miejski Policji w Lublinie
•    pan Maciej Budka – Dyrektor Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie
Organizatorzy konkursu:
•    Barbara Wojtaś – pomysłodawca konkursu, nauczyciel języka polskiego, doradca metodyczny
•    Bożena Matyjasek – emerytowany nauczyciel przyrody
•    Violetta Olejewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Wszyscy uczestnicy bardzo dobrze poradzili sobie z postawionymi przed nimi zadaniami. Wykazali się ogromną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi. Drużyny biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz książeczki dotyczące udzielania pierwszej pomocy, a laureaci pierwszych trzech miejsc z każdej kategorii - atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez:

•    pana Lecha Sprawkę – Posła na Sejm RP
•    panią Celinę Stasiak - prezesa Oddziału Lubelskiego ZNP, radną Sejmiku Wojewódzkiego
•    Wojewódzki Ośrodek  Ruchu Drogowego w Lublinie
•    Komendę Miejską Policji w Lublinie
•    PCK
•    Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublinie
•    Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublinie

Ostateczne wyniki konkursu:

Kategoria: I – III
•    I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 39
•    II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4
•    III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 21

Kategoria: IV - VI
•    I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3
•    II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 39
•    III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4

Barbara Wojtaś