„Bezpiecznie na dwóch kółkach”

2021-06-22

Akcja prowadzona będzie 26.06.2021 r., w godz. 10:00 - 16:00 na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy MOSiR Lublin, Al. Zygmuntowskich 4. 

Dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej organizujemy bezpłatny kurs oraz egzamin na kartę rowerową.

Po pozytywnie zdanym egzaminie (teoretycznym i praktycznym), osoby które będą miały ze sobą zdjęcie (45mm x 35mm), odbiorą kartę rowerową na miejscu, pozostałe osoby będą mogły odebrać dokument w WORD Lublin, ul Hutnicza 3, po dostarczeniu zdjęcia.

 

W ramach akcji odbędą się również:

 

  

Serdecznie zapraszamy do udziału !

 

Plakat bezpiecznie na dwóch kolkach

 Organizatorzy: WRD KWP w Lublinie, MOSiR Lublin, WORD Lublin, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, Wydz. Prewencji KWP Lublin.