Akcja „I ty możesz uratować życie”

2019-10-14

    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie i Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna we współpracy z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Lublinie oraz Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie przeprowadzają akcję „I ty możesz uratować życie”.

    Pierwszy akcent akcji „I ty możesz uratować życie” – przeprowadzony był  7 października 2019 r. przy Al. generała Władysława Andersa. Pracownicy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie instruowali kierowców zatrzymanych przez Policję w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
    Celem akcji jest uświadamianie uczestników ruchu drogowego o zwiększeniu szans przeżycia (poprzez udzielenie pierwszej pomocy) osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Kierowcy otrzymywali również drobne upominki w postaci elementów odblaskowych.

Akcja I ty możesz 1

Akcja I ty możesz 2

Akcja I ty możesz 3